Nắng và Gió

Gió ơi nắng nhớ gió nhiều
Nắng buồn nhớ gió quạnh hiu nỗi lòng
Tình ta một cõi nhớ mong
Ngọt bùi cay đắng mặn nồng có nhau...