Ghé thăm

Ghé thăm một buổi chiều tà
Đây nhà nho nhỏ gọi là Bốn Phương
Ghé thăm với nổi vấn vương
Chiều hè nắng trải ngập đường me bay.