Áo Thu

Xưa em phơi áo giữa thu phong
Lá vàng cài lên lụa rực hồng
Nay áo đã cuốn về thiên cô?
Lá vàng bay lạnh nỗi niềm không