Cám ơn Em !!!

Cảm ơn em, đã dạy anh em nhé
Dù khù khờ em chẳng hé lời chê
Anh theo em đã học hỏi trăm bề
Và em nhé anh xin thề hẹn ước.

Cảm ơn em, đã không hề bội ước
Đã vì anh lặng lội ướt bờ vai
Tấm lòng em chỉ có một không hai
Trong đời sống sẽ không phai em nhé.

Cảm ơn em, dù tình anh nhỏ bé
Đã nhiều lần như nhào té vực sâu
Nhưng anh đây vẫn cứ mãi nguyện cầu
Cho trọn vẹn mối tình đầu êm ái.

Thế nhưng rồi lòng anh dường tê tái
Chẳng thể nào tự lèo lái tình yêu
Lìa xa em với nặng triểu trăm điều
Yêu em lắm... lòng tiêu điều... hoang vắng...