Chương 1

1.

Xin chào bạn học Mạnh:

Không biết có làm phiền đến cậu không.

Không biết cậu có ấn tượng gì về tớ hay không.

Tớ đã mạo muội xin số điện thoại của cậu từ chỗ thầy chủ nhiệm.

Điểm môn Toán của tớ lại đội sổ* rồi (இ ω இ).

*từ gốc 吊车尾 (điếu xa vĩ – đuôi cần cẩu): chỉ hạng chót, người cuối cùng trong danh sách

Thành tích của cậu vẫn luôn đứng đầu, tớ có thể, mượn vở ghi của cậu được không?(Sáng hôm sau)

Chào Chung Ngư:

Đã để vở trên bàn cậu rồi đấy.