Ôm mây

Em như mây xa xăm
Trôi qua trời cao rộng
Tịch lặng giòng sông anh
Bóng em đổ xuống mộng.