HUẾ VÀ EM

Huế và em, Cái dấu chấm lửng
Tôi bỏ quên từ hai mươi năm trước
Đêm trở về thắp sáng giọng đò đưa
Tôi chẻ ngìn sợi tóc
Sợi tóc nào còn xanh
Cho tôi chút chuyện tình năm cũ.
Mái trường xưa lặng lẽ dấu chấm buồn.

* *
*

Huế và em, Tô cơm hến cay sè con mắt.
Miếng vả nào? Chua chát một đời nhau
Sao em đành, đánh mất buồng cau
Để chợ Dinh miếng trầu không héo úa.
Tôi đan ngìn sợi nhớ.
Sợi nhớ nào? quay quắc bến đò chiều
Đêm tôi về, tan rã bước cô liêu.