Lá Cờ Của Dân Tộc

Trên đất khách thấy cờ bay phất phới
Nhìn cờ vàng ba sọc đỏ thân thương
Là Quốc Kỳ tượng trưng cho quê hương
Của dân tộc Việt Nam bao thế kỷ.

Cờ anh dũng trong lòng người chiến sĩ
Đã hy sinh và vị Quốc vong thân
Cờ tượng trưng cho các vị Tiền Nhân
Đánh đuổi giặc khi sơn hà nguy biến

Hai bà Trưng dựng cờ vàng ứng chiến
Diệt Tô Định gầy dựng lại giang san
Thân nữ nhi quyết chiến đấu hiên ngang
Sử chép lại nghìn trang kể không hết

Tổ Tiên đã từng xem nhẹ cái chết
Từ Đinh, Lê, Lý, Trần đến ngày nay
Lá cờ vàng còn phất phới tung bay
Còn nghĩa khí của hồn thiêng sông núi

Đâu nở để người chết phải tức tủi
Bảo vệ cờ vàng đã vào tử ra sinh
Máu loan trào hoen đỏ lụy thân mình
Nêu cao quốc kỳ... tự tình dân tộc

Nơi đất khách ta tìm được sự sống
Cờ vương lên khơi động lại tình người
Tổ Tiên ta dưới chín suối mỉm cười
Ta đem lại một niềm vui không nhỏ.

Lá cờ vàng với ba hàng sọc đỏ.
Trên tay những em nhỏ sống tha hương
Tiếng reo hò ý chí khó quật cường
Tiêu diệt Cộng Sản sáng gương tuổi trẻ.