Một góc đời ta

Một góc đời ta đã úa tàn
Hương nồng lạc khuất phận hồng nhan
Giá buốt cõi lòng than phận bạc
Cố nhân sao nở vội chia ngang