Cao nguyên tình xanh - ( SEATTLE U.S.A)

Cao Nguyên đất lạ tình xanh
Nay em đã ghé mời anh đến cùng
Đồi thông, tuyết phủ nghìn trùng
Ngoài hiên hiu hắt mưa phùn , lá rơi
Danh lam thắng cảnh tuyệt vời
Ước gì ta được chung đời nơi đây
Mơ hồ xứ lạ , tình say
Hoang vu , sóng lặng , dệt đầy ý thơ
Đường che phủ bởi sương mờ
Khiến lòng lữ khách thẩn thờ đêm sương
Nơi đây ghi chút tơ vương
Gọi là kỷ vật lên đường về quê ( Tây Úc).TThi ( Ngọc Huỳnh)
11/26/98.
SEATTLE- U.S.A.