Bỏ Cuộc

Lạc mình trong cuộc hôn mê
Chợt nghe tiếng vỡ não nề rơi mau
Dẫu tình chẳng phải là nhau
Sao còn mãi giữ niềm đau nỗi buồn
Thôi về bỏ ý yêu đương
Bỏ tơ vương vấn bỏ hồn nhớ thương .