Ôm bóng

ta một mình ôm bóng
tâm sự với khoảng không
đêm mưa rơi
sáng nắng vàng
trưa gió rộng
vẫn một mình với bóng

của buổi chiều xưa anh đến thăm
gió lồng lộng
cánh diều lên cao, lên cao mãi
căng dây
bứt theo mây trời
ta trở về đơn côi mộng ảo