BẠN GÁI − GIRL FRIEND - (song ngữ)

Từ dạo quen em, anh “đổi mới” tư-duy
Rằng nữ hay nam đều nhất-hướng đồng-quy.
Phải “tôn-trọng” em, nên anh đành đáp-ứng,
Thỏa-mãn nhu-cầu mới xứng nghĩa tương-tri.

Từ dạo quen em, anh xài dây nịt xịn
Kẻo em chê xoàng khi tháo thắt lưng anh.
Quần-áo bảnh-bao, lót trong đồ mướt mịn:
Thị-giác no đầy, cảm-xúc ngập dâng nhanh.

Từ dạo quen em, anh tắm rửa nhiều hơn
Ðể sẵn ngọt bùi khi sóng gió lên cơn.
Trái mọng nhụy lành, khiết tinh trong nắng hạ,
Mùi vị ái-tình qua lưỡi họng trôi trơn.

Từ dạo quen em, anh chuyên-cần tập-luyện:
Tay chống, gối quỳ, hít đất, nhún cong chân.
Leo đỉnh vu-sơn, càng cao càng mãn-nguyện;
Ðộc-chiếm ngai vàng: bắp thịt với luồng gân.

Từ dạo quen em, anh tẩm bổ nhiều phương:
Lạc-thú cuộc đời trong trạng-thái cường-dương.
Vì nhận và cho phải bền lòng, tận lực,
Không thể yếu xìu hay dở dở ương ương.

Từ dạo quen em, anh làm người “độc-lập”,
Bất-chấp quanh mình, chỉ biết có riêng em.
Văn-hóa đặc-thù kế thừa thành tục-tập,
Mười tám tuổi rồi là... hết chuyện gia-nghiêm...

*
Nhưng, từ quen em, anh thấp-thỏm khôn nguôi:
Vén váy dễ-dàng như chỉnh chút son môi!
Viễn-tượng gia-đình mong-manh như đạo-lý:
“Giá-trị” coi thường, chỉ trọng “hormone” thôi!...

GIRL-FRIEND

Since then I have undergone a thinking’s renovation
That both female and male take the same orientation.
To appreciate your feelings, emotional and carnal blend,
I ’ve got to meet your needs to be worth your boy-friend.

Since then I have been using belts of quality brands
To prevent disappointment when you’re taking off my pants.
Under smart clothes, I have worn smooth, sleek briefs
To satisfy your sights, excite your desire to rise to peaks.

Since then I have cared to wash more often all right
To prepare sweet taste for waves and winds to gain height.
Juicy fruit, luscious stamen pure and clean in summer sun
Is the yeast of love past tongue, through throat to run.

Since then I have done gymnastics, diligently exercising,
On-arms, on-knees, self-supporting, legs-bending applying.
To reach climax in intercourse you need staying power
Not only flex muscles, but strain nerves above all to tower.

Since then I have taken various nutritious foods, tonics
To be able to enjoy pleasures having in potency frolics.
For giving and receiving must be durable with much clout,
You cannot be worn-out, and weak, or half-in half-out.

Since then I have played the so-called independent role
In disregard of surroundings, just only to get you whole.
Characteristic habits have become customary affections:
Beyond the age of eighteen is beyond parents’ objections.

*
* *

But, as your boy-friend, I haven’t had assured rests and kips:
To hitch up your skirts is simple as to re-define your lips.
The prospects of family are so dimmed in the value field
As ethic is made light of, only just for hormone to yield.