A kẹo kéo!

Đỏ chon chót
Hoa mào gà
Trắng ngà ngà
Nõn cải bắp
Tím ngăn ngắt
Trái mồng tơi
Sáng ngời ngời
Đèn ngày hội
Tươi roi rói
Ngói ra lò
Tròn vo vo
Bánh trôi luộc
Trơn tuồn tuột
Cháu thuộc bài
Dài dai dai
A kẹo kéo!