Danh sách nhân vật & ấu tểTạ Loan [thụ]- nhân loại, bảo mẫu kiêm họa sĩ

Ya Yi [công]- nặc khắc tư trưởng thành, nhân viên phân hội Vân Bảo, hình dáng ấu tể vừa giống mèo vừa giống thỏ, lông trắng tinh, trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ, hình dáng trưởng thành sẽ có chiếc đuôi bạc giống đuôi rồngLục Xa- nhân loại, bạn từ thời để chỏm của Tạ Loan ở địa cầu

Hạ Kỳ - tái duy lạp, nữ bảo mẫu phân hội Vân Bảo, đặc điểm là trên đầu có 2 sợi râu

Trát Lạp Đức - nam giáo viên chiến đấu phân hội Vân Bảo, thượng tướng, thống soái quân đội Tinh Minh tiền nhiệm

Ni Khắc - ấu tể mục tạp, có lớp vỏ dày cứng đầy gai nhọn, cẳng tay trước sắc bén, đôi mắt đỏ ngầut nghĩ e nó thế này... cánh tay trước sắc bén hơn bé trong hình

Già Nhĩ - nhân ngư, tóc ngắn vàng óng, mắt xanh lam, đuôi màu lamBội Đa - ấu tể khố đề, bé chim béo...Lai Lợi - ấu tể lai lợi, dáng vẻ giống chim cánh cụtẤu tể bố đa: hình dáng giống rùaẤu tể tắc mỗ: hình dáng giống sư tử conẤu tể tháp kỳ lạp: lỗ tai, đuôi, thân mình xù xù lông