Quyển 1

Quyển 1: Xuyên đến tương lai - Tôi không phải robot: Âm mưu và tình yêu

Yêu hay không yêu?

Thế nào là yêu?

Thế nào là không yêu?

Tình yêu rốt cuộc có thể vượt qua được âm mưu không?

Hoa sớm nở tối tàn,  yêu không nắm sẽ vụt mất.

Để mất anh, là sai lầm lớn nhất đời em.

Làm em đau, là sai lầm lớn nhất đời anh.

Điều duy nhất chúng ta có thể làm cho nhau...

Chính là không làm phiền nhau nữa!