Amen lạy Chúa

Tối nọ ngang qua trước Thánh Đường
Gặp nàng, con biết chúa linh thiêng
Amen, lạy chúa con ngoại đạo
Vẫn cố học kinh lễ thuộc lòng!

Trưa nọ nàng đi giữa pháo hồng
Con lịm người đi chúa hiểu không
Cho dù ngoại đạo hay vô đạo
Lạy chúa ban con ánh sáng lòng

Sáng nọ nàng đi lễ với chồng
Con cầu nguyện chúa: chúa thâu ơn
Chúa ơi... con lạy và xin chúa:
Thâu lại dùm con xác lẫn hồn