Anh hiểu

Anh rất hiểu mối tình này trong trắng
Với lòng thành em đã gữi trao anh
Nhận nơi đây , dù thoáng chút mong manh
Nhưng chân thật , không màu mè, lơi lã

Anh cũng đã như là người hóa đá
Trái tim anh băng giá tự khi nào?
Nay bổng nhiên rộn ràng, nhịp đập mau
Khi chỉ thoáng nhận người tình ý nhi.

Em phương ấy có bao giờ dù chi?
Phút giây nào, tình ý,hãy trao đi
Anh nơi đây tất cả những nghĩ suy
Cơ hồ ngỡ , khiến lòng anh hóa dại

Khi chỉ thoáng chợt nghĩ về em gái
Mái tóc huyền, cười nụ hé hoa Mai
Dáng em gầy, thong thả bước khoan thai..
Đẹp, đẹp lắm, thêm lần anh ngả gục