Hôn

yêu anh yêu cái răng khôn
nếu mai răng lệch em hôn chỗ nào ?
yêu em răng khểnh thấp cao
nếu như răng lạc chỗ nào anh hôn ?
yêu nhau đâu sợ mất còn
răng long tóc bạc vẫn hôn như thường