Xin đừng ...

Thôi đã tan rồi tình chúng ta
Hãy cho em khóc,khóc thật thà
Đừng lau ,đừng dỗ ,đừng an ũi
Khóc nốt đêm này mai chia xa

Anh giữ lại em ,chẳng cho đi
Làm em thỗn thức trái tim si
Nhưng trong khỏanh khắc hồn vụn vỡ
Bỡi vết đau tình chẳng dịu đi

Anh trách sao em chẳng vị tha
Nghìn, trăm,vạn lỗi cũng được mà
Nhưng em không cách nào chịu nỗi
Giây phút xao lòng... anh dối gian

Thôi thế từ nay ta mất nhau
Em đành chôn kín giấc mộng đầu
Xin anh đừng nói lời yêu nữa
Chỉ khiến bận lòng lúc xa nhau