Này Em

Nầy em người xa la.
sao lại chiếm hồn ta?
một chiều đông gió nhe.
bước chân ngà em qua

Nầy em người xa la.
sao nỡ đến gần ta?
đễ nghe hồn ngây ngất
cánh môi mềm kiêu sa

Nầy em người xa la.
giữa phố lắm người qua
mà sao nhìn không thấy
con tim trót dại khờ