Anh về

Anh về chốn ấy có còn em
Nắng có còn vương mái tóc mềm
Gió còn nghịch tung đôi tà áo
Và ngón tay còn mực tím lem ?

Anh về chốn ấy, lời nghẹn lời
Sân trường vắng lặng, phượng đỏ rơi
Nhớ buổi tiễn đưa hè năm ấy
Ngậm ngùi từ giã, anh ra khơi

Anh về đọc lại những vần thơ
Nét chữ ai quen đẫm lệ nhòa
Vương vấn ngược trôi dòng dĩ vãng
Một thoáng hồn anh chợt ngẩn ngơ

Anh về tìm lại dấu tình đầu
Ngỡ còn lưu luyến đến ngàn sau
Anh về khi em tàn giấc mộng
Cõi lòng anh ngập tiếng ve sầu

Anh về, rồi mai lặng lẽ đi
Cái thủơ ngày xưa níu làm gì?!
Vết mực dấu tình nay đã nhạt
Nặng trĩu khối sầu bước biệt ly