Buổi sáng đầu năm mới

sáng sớm đầu năm ra phòng khách
gặp ba chăm chú ngắm thủy tiên
bóng người đèn trải lên trang sách
mở sẵn trên bàn thật bình yên

ba cười vui vẻ chúc đầu năm
giọng ấm quyện cùng hương hoa thơm
vách tường chợt trổ ra giai điệu
nở rộ lòng tôi những đoá bông

rót chén trà sen chúc thọ ba
môi hồng vụng quá mở không ra
những lời định nói đi đâu hết
lòng vấp lòng run những ậm à

mừng thấy bên đèn trang giấy phơi
nhiều hàng chữ viết còn ấm hơi
thì ra ba mới vừa khai bút
thơ sánh vai xuân đến với đời

ba đỡ nhẹ nhàng tách trà thơm
bàn tay khói phủ thoáng phiêu bồng
hình như sợi khói thong dong ấy
đã được ba chia mật trong lòng