Vần A

Ai buồn ai khóc thiết tha
Tui vui tui cũng chan hoà giọt châu

Ai đem con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng bay cao

Ai ai cũng tưởng bậu hiền
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai

Ai đi bờ đắp một mình
Phất phơ chiếc áo giống hình phu quân

Ai đi đâu đấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm

Ai đi đường ấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Đông

Ai đi muôn dặm non sông
Để ai chứa chất sầu đong vời đầy

Ai đi sục sịch ngoài hàng dưa
Phải chăng chú thợ mộc với cái cưa cái bào
Ai đi sục sịch ngoài hàng rào
Phải chăng chú thợ mộc với cái bào cái cưa

Ai kêu là rạch, em gọi là sông
Phù sa theo nước chảy mênh mông
Sông ơi, thấm mát đời con gái
Chẳng muốn lià sông, chẳng muốn lấy chồng

Ai làm cho bướm lìa hoa
Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng

Ai làm cho dạ em buồn
Cho con bướm lụy, chuồn chuồn lụy theo

Ai làm Nam Bắc phân kỳ
Cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương

Ai mà nói dối cùng ai
Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng
Ai mà nói dối cùng chồng
Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao

Ai nhứt thì tôi đứng nhì
Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba

Ai ơi chí ở cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Dù ai nói Đông nói Tây,
Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng

Ai ơi chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa người ta có thì
Chơi xuân kẻo hết xuân đi
Cái già sồng sộc nó thì theo sau

Ai ơi chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước hôm sau người cười

Ai ơi chớ vội cười nhau
Cây nào mà chẳng có sâu chạm cành

Ai ơi đã quyết thì hành
Đã đốn thì vác cả cành lẫn cây

Ai ơi đã quyết thì hành
Đã đan thì lặn, tròn vành mới thôi

Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

Ai ơi đừng lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm

Ai ơi ở chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

Ai về Bình Định mà coi
Đàn bà cũng biết múa roi, đi quyền

Ai về có nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười

Ai về em gởi bức thơ
Hỏi người bạn cũ bây giờ nơi nao
Non kia ai đắp mà cao
Sông kia, biển nọ ai đào mà sâu

Anh buồn có chỗ thở than
Em buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya

Anh đã có vợ hay chưa?
Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào
Mẹ già anh ở nơi nao
Để em tìm vào hầu hạ thay anh

Anh đi ba bữa anh về
Rừng sâu nước độc anh đừng ở lâu

Anh đi đường ấy xa xa
Để em ôm bóng trăng tà năm canh
Nước non một gánh chung tình
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng

Anh đi em một ngó chừng
Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng sâu

Anh đi em một ngó chừng
Ngó trăng trăng lặn, ngó rừng rừng sâu

Anh đi, em ở lại nhà
Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ
Lầm than bao quản muối dưa
Anh đi, anh liệu chen đua với đời

Anh đi kiệu lộng ba bông
Bỏ em cấy lúa đồng không một mình

Anh em bốn bể là nhà
Người dưng khác họ vẫn là anh em

Anh Hai, anh tính đi "mô" ?
Tôi đi chợ Tết, mua khô cá thiều

Anh lấy được em bỏ công ao ước
Em lấy được anh thoa? dạ ước ao

Anh nói với em nhiều tiếng thâm trầm
Nằm đêm nghĩ lại nát bằm lá gan

Anh ơi anh ở lại nhà
Thôi đừng vui thú nguyệt hoa chơi bời
Còn tiền kẻ rước, người mời
Hết tiền, chẳng thấy một người nào ưa

Anh ơi đi lính cho Tây
Con dại cả bầy bỏ lại ai nuôi

Anh ơi em chẳng lấy đâu
Anh đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền

Anh ơi nơm cá xong chưa
Xuồng em neo đợi chờ trưa anh về

Anh ơi uống rượu thì say,
Bỏ ruộng ai cày, bỏ giống ai gieo

Anh thương em trầu hết lá lươn
Cau hết nửa vườn, cha mẹ nào hay
Dầu mà cha mẹ có hay
Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi
Gươm vàng để đó em ôi
Chết thì chịu chết, lià đôi anh không lià

Anh tỷ như phận anh
Chẳng thà ở lều tranh
Như thầy Tăng, thầy Lô.
Cũng không ham mộ,
Như Vương Khải, Thạch Sùng
Đạo người giữ vẹn, bần cùng sá chi

Anh về bán ruộng cây da
Bán cặp trâu già, mới cưới đặng em.

Anh về đếm hết sao trời
Em đây kết tóc ở đời với anh

Anh về em chẳng dám đưa
Hai hàng nước mắt như mưa tháng Mười

Ăn lắm thì hết miếng ngon
Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ

Ăn đong cho đáng ăn đong
Lấy chồng cho đáng hình dong con người

Ăn sao cho được mà mời
Thương sao cho được vợ người mà thương

Ăn cây sung ngồi gốc cây sung
Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm